Glommen Brygge - Kråkerøy

Fakta

Adresse

Kråkerøyveien 2, 1671 Kråkerøy

Om

• Tidligere Ankerløkken Verft ble bygd om til kontorer og forretningslokaler. I dag rommer bygningene ca. 12 000 m2 næringslokaler, og ca. 300 personer har arbeidsplassen sin her.

 

 

 

ABE Eiendom AS / Lande Senter AS / Glommen Brygge AS / Sørlie Bygg AS / Sørlie Næringseiendom AS – hilde@sorlie.no – Telefon: 917 70 113 – bernt@sorlie.no – Telefon 909 96 003