Fagkunnskap

Tidligere var det vanlige at bedrifter eide lokalene hvor virksomheten ble drevet. I dag er drift av eiendom sammensatt og komplekst. Et eget fagområde. Vi har drevet med dette siden 1995, og som leverandør og samarbeidspartner, til en rekke ulike bedrifter har vi opparbeidet bred kunnskap, som vi deler med våre leietagere.

Nå eier og forvalter vi 38 000 kvadratmeter næringsarealer fordelt på 17 bygg i Sarpsborg og Fredrikstad.

Om gode leverandører og samarbeidspartnere:

De små forskjeller som gjør en stor forskjell, er menneskene. Vi er opptatt av at våre leverandører og samarbeidspartnere skal være blant de beste i sitt fagområde.

Og - de må ha lyst til det samme som oss: å yte sitt beste hver dag, hele tiden.

Derfor samarbeider vi bare med bedrifter (folk) som har denne innstillingen og er like dedikerte som det vi er.« Til oversikt

Vi skal alltid forbedre oss, slik at vi er blant de mest profesjonelle aktørene i utleie av lokaler til næringslivet i Østfold

 

ABE Eiendom AS / Lande Senter AS / Glommen Brygge AS / Sørlie Bygg AS / Sørlie Næringseiendom AS – hilde@sorlie.no – Telefon: 917 70 113 – bernt@sorlie.no – Telefon 909 96 003