Nye tider i Knud Brynsvei 9

Etter Infrateks utflytting stod det tidligere driftsbygget til Haflsund tomt.

Nå er det blant annet blitt flotte kontorlokaler for Knatterudfjellets administrasjon og driftslokaler for Skanfil Auksjoner AS.« Til oversikt

Se mer om disse på deres hjemmesider:

knatterudfjellet.xl-bygg.no

www.skanfil.no

 

ABE Eiendom AS / Lande Senter AS / Glommen Brygge AS / Sørlie Bygg AS / Sørlie Næringseiendom AS – hilde@sorlie.no – Telefon: 917 70 113 – bernt@sorlie.no – Telefon 909 96 003