Glommen Brygge på Kråkerøy

Vår tredje eiendom Fredrikstad.

14. mars 2016 er transaksjonen i havn, og vår eiendomsportefølje øker med 12 000 kvadratmeter næringslokaler og 26 mål tomt. Per i dag er det ca. 1 200 kvadratmeter ledige lokaler på eiendommen som ligger rett etter  "gamle" Kråkerøybru, nær Fredrikstad sentrum. Vi gleder oss til å utvikle eiendommen videre.

Se artikkel i Fredrikstad Blad« Til oversikt
 

ABE Eiendom AS / Lande Senter AS / Glommen Brygge AS / Sørlie Bygg AS / Sørlie Næringseiendom AS – hilde@sorlie.no – Telefon: 917 70 113 – bernt@sorlie.no – Telefon 909 96 003