ABE Eiendom AS

Vårt hovedmål er å skape effektive og gode arbeidsrom for våre leietagere, slik at de får forutsigbare og gode arbeidsvilkår.

Formålet med etableringen av eiendomsselskapet ABE Eiendom AS var å bygge et konkret næringsbygg i Sarpsborg kommune. Siden det har vi utviklet en eiendomsportefølje på seks eiendommer i Sarpsborg.

ABE Eiendom AS, Glommen Brygge AS, Lande Senter AS, Sørlie Bygg AS og Sørlie Næringseiendom AS eier ca.50 000 kvadratmeter næringslokaler.« Til oversikt

Fakta

Etablert: 2000

Eier: 7 000 kvadratmeter næringseiendom

Eier: Sørlie Bygg AS 

 

ABE Eiendom AS / Lande Senter AS / Glommen Brygge AS / Sørlie Bygg AS / Sørlie Næringseiendom AS – hilde@sorlie.no – Telefon: 917 70 113 – bernt@sorlie.no – Telefon 909 96 003