Trivsel

Hva inspirerer og skaper trivsel? Er det rommene i form av farger, design og inventar? Eller menneskene du møter, samhandling og kommunikasjon?

Uansett et sunt inneklima bidra til velvære, sunn helse og bedre trivsel. Et bevisst materialvalg har avgjørende betydning for inneklimaet på arbeidsplassen. Alle materialer som velges vil påvirke inneklimaet på en eller annen måte. Både visuelt, i forhold til lyd, lukter og helhetlig harmoni.

Et godt inneklima opprettholdes ved god ventilasjon, rett belysning, riktig temperatur og ikke minst renhold. Fjern støvsamlere og gi plass for friske planter, bilder, kunstartikler eller annet som gir inspirasjon for ansatte og kunder.

Vi er blitt kjent med begrepet arkitektur-/interiørpsykologi og er behjelpelige overfor våre leietagere å finne den rette løsning for dere virksomhet.« Til oversikt

Arbeidsplasser planlegges slik at de ivaretar helsen

 

ABE Eiendom AS / Lande Senter AS / Glommen Brygge AS / Sørlie Bygg AS / Sørlie Næringseiendom AS – hilde@sorlie.no – Telefon: 917 70 113 – bernt@sorlie.no – Telefon 909 96 003