Skip links

Sørlie Bygg AS

RIKTIGE LOKALER SKAPER OVERSKUDD

Sørlie Bygg AS eier i overkant av 20 000 kvadratmeter næringslokaler i Sarpsborg og Fredrikstad, og er din samarbeidspartner innen eiendom i Nedre Glomma-regionen. Vår eiendomsmasse består av kontorbygg, butikklokaler og industri/lager.

Vårt hovedmål er å tilrettelegge for praktiske og effektive arbeidsdager for våre leietakere og deres ansatte.

Byggene skal være formålstjenlige og fleksible for brukerne, og signalisere at vi som huseier ivaretar både estetikk og miljø.

EIENDOMMENE VÅRE

“Vårt hovedmål er å tilrettelegge for praktiske og effektive arbeidsdager for våre leietakere og deres ansatte”

LOKALER TIL LEIE

Vi har ulike typer lokaler for utleie. Om du trenger kontorer med celler eller åpent landskap, lokaler for butikkdrift eller industri og lager, så kan vi sannsynligvis hjelpe deg. Kontakt oss – så finner vi sammen de beste løsningene!

LEDIGE LOKALER

KONTOR

BUTIKK

INDUSTRI/LAGER