Skip links

EIENDOM

Sørlie Bygg AS eier i dag ca. 22 000 kvadratmeter med næringslokaler i Sarpsborg og Fredrikstad, og er din samarbeidspartner innen eiendom i Nedre Glomma-regionen. Vår eiendomsmasse består av kontorbygg, butikklokaler og industri/lager, og pr. dags dato fordeler byggene seg på henholdsvis 8 bygg i Sarpsborg og 2 bygg i Fredrikstad.

Vårt hovedmål er å tilrettelegge for praktiske og effektive arbeidsdager for våre leietakere og deres ansatte. Byggene skal være formålstjenlige og fleksible for brukerne, og signalisere at vi som huseier ivaretar både estetikk og miljø.

Hundskinnveien 92, 1711 Sarpsborg
Fakta: 2050 m2

Hundskinnveien 94, 1711 Sarpsborg
Fakta: 2 350 m2

Hundskinnveien 96, 1711 Sarpsborg
Fakta: 2 600 m2 fordelt på 2 etasjer

Hundskinnveien 98, 1711 Sarpsborg
Fakta: 3 350 m2 fordelt på 2 etasjer

Albert Moeskaus vei 59/61, 1711 Sarpsborg
Fakta: 2 150 m2 fordelt på 2 etasjer

Torpebaugen 4, 1722 Sarpsborg
Fakta: 1 000 m2 fordelt på 2 etasjer

Rosenborgveien 7, 1630 Gamle Fredrikstad
Fakta: 2 100 m2

Rosenborgveien 9, 1630 Gamle Fredrikstad
Fakta: 1 850 m2

Vestrevei 2 og 4, 1710 Sarpsborg
Fakta: 5 180 m2

Oskars gate 68/70,  1706 Sarpsborg
Fakta: 750 m2