Skip links

EIENDOM

Sørlie Bygg AS eier i dag ca. 22 000 kvadratmeter med næringslokaler. Disse lokalene er lokalisert i Nedre Glomma-regionen og fordeler seg på henholdsvis 8 bygg i Sarpsborg og 2 bygg i Fredrikstad

Hundskinnveien 92, 1711 Sarpsborg
Fakta: 2050 m2

Hundskinnveien 94, 1711 Sarpsborg
Fakta: 2 350 m2

Hundskinnveien 96, 1711 Sarpsborg
Fakta: 2 600 m2 fordelt på 2 etasjer

Hundskinnveien 98, 1711 Sarpsborg
Fakta: 3 350 m2 fordelt på 2 etasjer

Albert Moeskaus vei 59/61, 1711 Sarpsborg
Fakta: 2 150 m2 fordelt på 2 etasjer

Torpebaugen 4, 1722 Sarpsborg
Fakta: 1 000 m2 fordelt på 2 etasjer

Rosenborgveien 7, 1630 Gamle Fredrikstad
Fakta: 2 100 m2

Rosenborgveien 9, 1630 Gamle Fredrikstad
Fakta: 1 850 m2

Vestrevei 2 og 4, 1710 Sarpsborg
Fakta: 5 180 m2

Oskars gate 68/70,  1706 Sarpsborg
Fakta: 750 m2