Skip links

Sørlie Torget – Bygg 1

Sørlie Torget – Bygg 1

Sørlie Torget – Bygg 1

Hunnskinnveien 92, 1711 Sarpsborg.

Butikk og kontorlokaler på Tunejordet i Sarpsborg. Sentral beliggenhet i fht E6.


Byggeår:
1996, påbygd og modernisert i 2008

Areal:
2 050 m2

Type lokaler:
Butikk og kontorer

Leietakere:
Elkjøp

Hundskinnveien 92
1711 Sarpsborg

Andre eiendommer

Oskars gate 68/70

Lande Senter

Rosenborgveien 7

Rosenborgveien 9

Torpebaugen 4

Sørlie Torget – Bygg 6

Sørlie Torget – Bygg 4

Sørlie Torget – Bygg 3

Sørlie Torget – Bygg 2