Sørlie Bygg AS

Sørlie Bygg-konsernet har et solid fundament og et langsiktig perspektiv. Konsernet eier i dag ca. 20 000 kvadratmeter med næringslokaler i Sarpsborg og Fredrikstad, og blir gjerne din samarbeidspartner innen eiendom i Nedre Glomma-regionen. Vår eiendomsmasse består av kontorbygg, handelslokaler og industri/lager for utleie. I tillegg er også konsernet engasjert innen boligutvikling og som byggentreprenør.