Skip links

SB ENTREPRENØR AS

Sørlie Bygg AS kjøpte i år 2020 100 % av aksjene i Byggmester Truls Bergerud sammen med Mathias Riiser, Frode Gramèn og Fredrik Dahl Harlem. Foretaket har endret navn til SB Entreprenør, og skal drives videre med samme høye kvalitet og gode relasjoner som tidligere.

Entreprenørselskapet er en aktør innen bolig- og næringsbygg, og vi håper at både gamle og nye kunder vil benytte oss til både små og store prosjekter.

Hva vi gjør:
– Rehabilitering og ombygging
– Tilbygg
– Skifte av tak og kledning
– Skifte av vinduer og dører
– Nybygg

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Terje Klavestad
Tlf.: 99 00 82 40
Mail: terje@sorliebygg.no

Mathias Riiser
Tlf.: 95 10 23 71

KONTAKT OSS