Skip links

SB ENTREPRENØR AS

Sørlie Bygg AS kjøpte i år 2020 100 % av aksjene i Byggmester Truls Bergerud sammen med Mathias Riiser, Frode Gramèn og Fredrik Dahl Harlem. Foretaket har endret navn til SB Entreprenør, og skal drives videre med samme høye kvalitet og gode relasjoner som tidligere.

Entreprenørselskapet er en aktør innen bolig- og næringsbygg, og vi håper at både gamle og nye kunder vil benytte oss til både små og store prosjekter.

KONTAKT OSS