Skip links

Om oss

Sørlie-familien har eid store næringsbygg siden 1987, og i 2018 delte brødrene Arnfinn og Bernt eiendommene seg i mellom. Eiendommene som ble med Arnfinn Sørlie i delingen blir forvaltet og videreutviklet gjennom Sørlie Bygg AS.

Sørlie Bygg AS eier i overkant av 20 000 kvadratmeter næringslokaler i Sarpsborg og Fredrikstad, og vårt hovedmål er å tilrettelegge for praktiske og effektive arbeidsdager for våre leietakere og deres ansatte.

Fokuset er og har alltid vært å skape gode miljøer for alle typer brukere av byggene. Familiens mangeårige historie innen møbler og innredninger, har også gitt sine fortrinn når bygg skal reises.

sammen skaper vi de beste løsningene!