Skip links

Om oss

Sørlie-familien har eid store næringsbygg siden 1987, og i 2018 delte brødrene Arnfinn og Bernt eiendommene seg i mellom. Eiendommene som ble med Arnfinn Sørlie i delingen blir forvaltet og videreutviklet gjennom Sørlie Bygg AS.

Sørlie Bygg AS eier i overkant av 20 000 kvadratmeter næringslokaler i Sarpsborg og Fredrikstad, og vårt hovedmål er å tilrettelegge for praktiske og effektive arbeidsdager for våre leietakere og deres ansatte. Fokuset er og har alltid vært å skape gode miljøer for alle typer brukere av byggene. Familiens mangeårige historie innen møbler og innredninger, har også gitt sine fortrinn når bygg skal reises.

I år 2020 gikk Sørlie Bygg over i entreprenørbransjen også. Våren 2020 kjøpte Sørlie Bygg 100 % av aksjene i Byggmester Truls Bergerud AS sammen med tre av tømrerne som jobber i det firmaet. Foretaket har endret navn til SB Entreprenør, og skal drives videre med samme høye kvalitet og gode relasjoner som tidligere. Vi håper at både gamle og nye kunder vil benytte oss til både små og store prosjekter, og vi gleder oss til veien videre.

sammen skaper vi de beste løsningene!