Skip links

Sørlie Bygg har kjøpt Byggmester Truls Bergerud AS

SB ENTREPRENØR

Sørlie Bygg AS har sammen med Mathias Riiser, Frode Gramèn og Fredrik Dahl Harlem kjøpt 100 % av aksjene i Byggmester Truls Bergerud AS. Foretaket har endret navn til SB Entreprenør, og skal drives videre med samme høye kvalitet og gode relasjoner som tidligere. Vi håper at både gamle og nye kunder vil benytte oss til både små og store prosjekter, og vi gleder oss til veien videre.

Kontaktinfo til sentrale personer:

Terje Klavestad, tlf. 99 00 82 40, terje@sorliebygg.no

Frode Gramèn, tlf. 90 56 52 19

Fredrik D. Harlem, tlf. 90 61 09 97